استفاده از “going to” برای بیان آینده

سطح گرامر :A2-level

استفاده از "going to" برای بیان آینده

از "going to" برای بیان نیازمندی‌ها، قصد و نیت برای انجام یک کار یا وقوع یک اتفاق در آینده استفاده می‌شود. این ساختار به صورت زیر است: فرمول: فاعل + am/is/are + going to + فعل مثال: I am going to visit my grandparents tomorrow. (من قصد دارم فردا به پدر و مادر بزرگم سر بزنم.) They are going to watch a movie tonight. (آنها قصد دارند امشب یک فیلم ببینند.)

از "going to" برای بیان نیازمندی‌ها، قصد و نیت برای انجام یک کار یا وقوع یک اتفاق در آینده استفاده می‌شود. این ساختار به صورت زیر است: فرمول: فاعل + am/is/are + going to + فعل مثال: I am going to visit my grandparents tomorrow. (من قصد دارم فردا به پدر و مادر بزرگم سر بزنم.) They are going to watch a movie tonight. (آنها قصد دارند امشب یک فیلم ببینند.)

"going to" برای بیان آینده وقتی استفاده می‌شود که دلیل یا نشانه‌های مشخصی برای آینده وجود داشته باشد. مثال‌هایی از کاربردها: بیان قصد یا نیت فرد برای انجام کاری در آینده. مثال: She is going to buy a new car next month. (او قصد دارد ماه آینده یک ماشین جدید بخرد.) انجام پیش‌بینی‌های مبتنی بر شواهد قابل مشاهده در زمان حال. مثال: Look at those clouds. It's going to rain. (ببینید اون ابرها. قراره بباره.)

تفاوت "going to" با "will" برای بیان آینده

"going to" و "will" هر دو برای بیان آینده استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی دارند: "going to": استفاده از این ساختار معمولاً وقتی اطلاعات یا شواهد مشخصی در زمان حال وجود دارد، برای بیان برنامه‌ها و قصد فرد استفاده می‌شود. مثال: I'm going to visit my friend tomorrow. (من قصد دارم فردا به دوستم سر بزنم.) "will": استفاده از این ساختار برای بیان تصمیمات یا پیش‌بینی‌های بدون دلیل مشخص وقتی استفاده می‌شود. مثال: I will help you with your homework. (من به شما در تکمیل تکالیفتان کمک خواهم کرد.)

When do we use "going to" to talk about the future?

Which sentence uses "going to" correctly to talk about the future?

جمع بندی

در این اموزش، ما به "going to" برای بیان آینده پرداختیم و نحوه استفاده از آن را با مثال‌ها و تفاوت با "will" توضیح دادیم. این ساختار زمانی مفید است که قصد دارید نیت و برنامه‌های خود را برای آینده بیان کنید.

مسیر ادامه دارد

"به تمرین زمان آینده "رفتن به" ادامه دهید، و توانایی شما برای بیان مقاصد آینده بهبود خواهد یافت!"