افعال ناقص: can, can’t

سطح گرامر :A1-level

تعریف و معرفی افعال ناقص "can" و "can't"

افعال ناقص، افعالی هستند که به تنهایی معنای کاملی ندارند و برای نشان دادن توانایی، اجازه یا احتمال استفاده می‌شوند. "can" و "can't" دو نمونه از این افعال هستند. "can" برای نشان دادن توانایی یا اجازه استفاده می‌شود، در حالی که "can't" نقیض آن است. مثال: I can swim. (من می‌توانم شنا کنم.) She can't drive. (او نمی‌تواند رانندگی کند.)

چگونه از "can" و "can't" در جملات استفاده کنیم؟

برای استفاده از "can" و "can't" در جملات، باید بعد از آن‌ها یک فعل به صورت ساده (بدون "to") بیاوریم. مثال: She can play the piano. (او می‌تواند پیانو بزند.) They can't speak French. (آن‌ها نمی‌توانند فرانسوی صحبت کنند.)

سوالات با استفاده از "can"

برای ساخت سوال با "can", "can" را قبل از فاعل می‌آوریم. مثال: Can you help me? (آیا می‌توانی به من کمک کنی؟) Can she sing? (آیا او می‌تواند بخواند؟)

Which sentence is correct?

Which question is correct?

جمع بندی

افعال ناقص مانند "can" و "can't" ابزارهای مفیدی در زبان انگلیسی هستند که به ما کمک می‌کنند تا توانایی‌ها، اجازه‌ها و احتمالات را بیان کنیم. با یادگیری درست این افعال، می‌توانیم احساسات و افکار خود را به طرز بهتری بیان کنیم.

مسیر ادامه دارد

"هر چه بیشتر یاد بگیرید، دنیا را از زوایای جدیدتری مشاهده خواهید کرد."