انواع سوالات با “How”: چگونه از “How old”, “How often”, و “How much” استفاده کنیم

سطح گرامر :A1-level

استفاده از "How old" در جملات

"How old" برای پرسیدن سن یک شخص یا یک چیز استفاده می‌شود. مثلاً: How old are you? How old is this building? توضیحات در این نوع سوالات، معمولاً از فعل "be" (am, is, are) استفاده می‌شود. مثال: How old are you? (تو چند سالته؟) I am 25 years old. (من ۲۵ سالمه.)

استفاده از "How often" در جملات

"How often" برای پرسیدن تعداد دفعاتی که یک عمل انجام می‌شود، استفاده می‌شود. توضیحات این نوع سوالات معمولاً با فعل‌هایی مثل "do" یا "does" شروع می‌شوند. مثال: How often do you exercise? (تو چقدر ورزش می‌کنی؟) I exercise three times a week. (من هفته‌ای سه بار ورزش می‌کنم.)

استفاده از "How much" در جملات

"How much" برای پرسیدن میزان یا قیمت یک چیز یا عمل استفاده می‌شود. توضیحات این نوع سوالات معمولاً با اسم‌های غیرقابل شمارش یا با فعل‌هایی مثل "cost" استفاده می‌شوند. مثال: How much is this book? (این کتاب چقدره؟) It's $20. (بیست دلاره.)

How often do you read books?

How old is the Eiffel Tower?

جمع بندی

امیدوارم این مطلب به شما کمک کرده باشد تا بهتر بفهمید چگونه از "How old", "How often", و "How much" در جملات خود استفاده کنید.

مسیر ادامه دارد

هر چیزی که بخواهید یاد بگیرید، فقط به تمرین و تکرار نیاز دارد. پس از این ابزارها استفاده کنید و انگلیسی خود را بهبود بخشید.