روزها، ماه‌ها و فصل‌ها در زبان انگلیسی

سطح گرامر :A1-level

روزهای هفته

روزهای هفته یکی از موارد پایه‌ای است که هر فرد مبتدی در زبان انگلیسی باید بیاموزد. این روزها شامل: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, و Sunday هستند. مثال: I have a meeting on Wednesday. (من یک جلسه در چهارشنبه دارم.) Sunday is the first day of the week in some cultures. (یکشنبه در برخی فرهنگ‌ها اولین روز هفته است.)

ماه‌های سال

در زبان انگلیسی، دوازده ماه سال را داریم که شامل: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, و December هستند. مثال: My birthday is in April. (تولد من در ماه آوریل است.) October is known for Halloween. (ماه اکتبر به خاطر هالووین شناخته می‌شود.)

فصل‌های سال

چهار فصل در سال وجود دارد که شامل: Spring (بهار), Summer (تابستان), Autumn/Fall (پاییز), و Winter (زمستان) هستند. مثال: I love the flowers in Spring. (من گل‌های بهار را دوست دارم.) Winter is cold and snowy. (زمستان سرد و برفی است.)

Which month is not in Summer?

Which day comes after Monday?

جمع بندی

روزها، ماه‌ها و فصل‌ها از جمله موارد اولیه و پایه‌ای در زبان انگلیسی هستند که هر فرد مبتدی باید بیاموزد. با مهارت در این زمینه، می‌توانید اطلاعات زمانی دقیق‌تری را منتقل کنید.

مسیر ادامه دارد

"زمان چیزی است که هرگز برنمی‌گردد، پس هر لحظه را با یادگیری چیز جدیدی معنی‌دار کنید."