زمان حال استمراری (Present Continuous)

سطح گرامر :A2-level

زمان حال استمراری (Present Continuous)

زمان حال استمراری یکی از اساسی‌ترین زمان‌های گرامری در زبان انگلیسی است که برای بیان عمل‌های در حال انجام در زمان حال استفاده می‌شود. در این مقاله، ما به تفصیل به بررسی زمان حال استمراری می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را آموزش می‌دهیم.

چگونه زمان حال استمراری را تشخیص دهیم؟

زمان حال استمراری با استفاده از فرمول زیر ساخته می‌شود:

Subject + am/is/are + Verb + ing

 • Subject: فاعل جمله (مثلاً I, You, He, She, It, We, They)
 • am/is/are: فعل کمکی متناسب با فاعل (am برای I و We، is برای He, She, It و are برای You, We)
 • Verb + ing: فعل اصلی با اضافه کردن ing به انتهای آن (مثلاً play → playing، eat → eating)

مثال‌ها:

 • I am reading a book. (من در حال خواندن یک کتاب هستم.)
 • She is watching TV. (او در حال تماشای تلویزیون است.)
 • They are eating dinner. (آن‌ها در حال شام خوردن هستند.)

کاربردهای زمان حال استمراری

1. عمل در حال انجام در زمان حال

زمان حال استمراری برای بیان عملی که در لحظه صورت گرفته و در حال انجام است، به کار می‌رود.

مثال:

 • I am writing an article. (من در حال نوشتن یک مقاله هستم.)

2. عمل‌های آینده

زمان حال استمراری می‌تواند برای بیان برنامه‌ها و عمل‌های آینده نیز استفاده شود.

مثال:

 • They are meeting their friends tomorrow. (آن‌ها فردا با دوستانشان دیدار می‌کنند.)

3. عمل‌های مکرر

زمان حال استمراری می‌تواند برای بیان عمل‌های مکرر و عادی در زمان حال استفاده شود.

مثال:

 • She is always complaining about her job. (او همیشه از شغلش شکایت می‌کند.)

موارد خاص در استفاده از زمان حال استمراری

1. فعل‌هایی که با زمان حال استمراری معمولاً استفاده نمی‌شوند

بعضی از فعل‌ها معمولاً با زمان حال استمراری استفاده نمی‌شوند. به عنوان مثال، “love,” “hate,” “believe,” “need,” و “want” معمولاً با زمان حال ساده به کار می‌روند.

مثال:

 • I love this movie. (صحیح)
 • I am loving this movie. (اشتباه)

2. فعل‌هایی که با زمان حال استمراری معمولاً استفاده می‌شوند

بعضی از فعل‌ها معمولاً با زمان حال استمراری استفاده می‌شوند تا بیانگر وضعیت یا عمل در حال انجام باشند. به عنوان مثال، “work,” “study,” “play,” “live,” و “travel” معمولاً با زمان حال استمراری به کار می‌روند.

مثال:

 • She is studying for her exam. (او برای امتحانش در حال مطالعه است.)

نکات پایانی

زمان حال استمراری یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است که در مکالمات روزمره و نوشتار‌های رسمی به کار می‌رود. با تمرین و تسلط بر روی این زمان، شما می‌توانید مهارت‌های گرامری خود را بهبود دهید و از زبان انگلیسی بهتری برخوردار شوید.

منبع:

مطالب زیر ممکن است نیز برای شما مفید باشند:

از شما دعوت می‌کنیم تا با تمرین مداوم، زمان حال استمراری را به خوبی یاد بگیرید و در مکالمات خود بهره‌برداری کنید.

What is the Present Continuous tense used for?

Which sentence is in the Present Continuous tense?

مسیر ادامه دارد

به تمرین زمان حال مستمر ادامه دهید، و در استفاده از آن برای توصیف دنیای پویا اطراف خود مسلط خواهید شد.