زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

سطح گرامر :A2-level

معرفی زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری یکی از زمان‌های گرامری زبان انگلیسی است که برای بیان فعالیت‌هایی که در گذشته در حال انجام بودند و برش زمانی دقیقی داشتند، به کار می‌رود. این زمان با استفاده از فرمول زیر تشکیل می‌شود: فرمول: فاعل + was/were + فعل + ing مثال: I was studying when the phone rang. (من در حال مطالعه بودم وقتی تلفن زنگ زد.) They were playing football at 5 PM yesterday. (آنها دیروقت ساعت ۵ فوتبال بازی می‌کردند.)

کاربردهای زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری برای بیان فعالیت‌هایی در گذشته استفاده می‌شود که در حال انجام بوده و ممکن است توسط یک حادثه دیگر متوقف شوند. مثال‌هایی از کاربردها: بیان عملی که در گذشته در حال اجرا بوده و دوره زمانی مشخصی داشته است. مثال: She was cooking dinner at 7 PM last night. (او دیشب ساعت ۷ شام پخت.) توصیف شرایط و موقعیت‌ها در گذشته. مثال: It was raining heavily when I left. (زمانی که من رفتم باران شدیدی می‌بارید.)

تفاوت زمان گذشته استمراری و زمان گذشته ساده

زمان گذشته استمراری و زمان گذشته ساده دو زمان مختلف در زبان انگلیسی هستند و برای بیان موارد مختلفی استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو زمان در مدت زمان استفاده شده است. زمان گذشته استمراری: برای بیان فعالیت‌های در حال انجام در گذشته به مدت زمان معینی در گذشته استفاده می‌شود. مثال: He was reading a book for two hours yesterday. (او دیروقت دو ساعت کتاب می‌خواند.) زمان گذشته ساده: برای بیان اتفاقات گذشته، فعالیت‌های معمول یا وقوع عملی در گذشته به طور کلی استفاده می‌شود. مثال: He read a book yesterday. (او دیروقت یک کتاب خواند.)

What is the main purpose of using the Past Continuous tense?

Which sentence is in the Past Continuous tense?

جمع بندی

در این اموزش، ما به زمان گذشته استمراری پرداختیم که برای بیان فعالیت‌های در حال انجام در گذشته به کار می‌رود. ما تفاوت این زمان با زمان گذشته ساده را توضیح دادیم و کاربردهای آن را بیان کردیم.

مسیر ادامه دارد

"به تمرین زمان گذشته مستمر ادامه دهید تا داستان سرایی شما به زبان انگلیسی واضح تر و جذاب تر شود."