سوالات با “Wh-” (مانند what, where, when)

سطح گرامر :A1-level

تعریف و معرفی سوالات با "Wh-"

سوالات با "Wh-" در زبان انگلیسی به سوالاتی اطلاق می‌شود که با کلماتی همچون "what", "where", "when", "why", "who", "which", و "how" شروع می‌شوند. این سوالات برای کسب اطلاعات خاص استفاده می‌شوند، نه فقط برای پاسخ‌های "بله" یا "خیر". مثال: What is your name? (اسم شما چیست؟) Where do you live? (کجا زندگی می‌کنید؟) When is your birthday? (تولد شما کی است؟)

چگونه سوال با "Wh-" بسازیم؟

برای ساخت سوال با "Wh-", ابتدا با یکی از کلمات "Wh-" شروع می‌کنیم، سپس فعل کمکی (مانند is, are, do, does) و در نهایت فاعل و باقی جمله را اضافه می‌کنیم. مثال: What do you want to eat? (چه می‌خواهید بخورید؟) Where is the nearest bank? (نزدیک‌ترین بانک کجاست؟) When does the train arrive? (قطار کی می‌رسد؟)

اشتباهات رایج در ساخت سوالات با "Wh-"

گاهی اوقات ممکن است در ساخت سوالات با "Wh-" اشتباهاتی رخ دهد. برخی از این اشتباهات شامل استفاده نادرست از فعل کمکی یا ترتیب نادرست کلمات در جمله است. مثال: Incorrect: What you are doing? Correct: What are you doing? Incorrect: Where he goes every day? Correct: Where does he go every day?

Which question is correctly formed?

Which "Wh-" word is used to ask about reasons?

جمع بندی

سوالات با "Wh-" از جمله اساسی‌ترین و پرکاربردترین سوالات در زبان انگلیسی هستند. با مطالعه و تمرین مداوم، می‌توانید استفاده صحیح از این سوالات را مسلط شوید.

مسیر ادامه دارد

"با هر سوال جدید، دنیای جدیدی از اطلاعات را کشف می‌کنید. همیشه سوال کنید!"