ترجمه
حذف

absent

غایب

adjective

صفت

UK : ˈæb.sənt

US : ˈæb.sənt

google image of absent

absent image / تصویر
absent image / تصویر
absent image / تصویر
absent image / تصویر
absent image / تصویر

Description of absent

SENTENCE of absent

 • opposite of

 • synonyms of

 • departs

 • حرکت می کند

 • leaves

 • برگها

 • goes

 • می رود

 • retreats

 • عقب نشینی می کند

 • evacuates

 • تخلیه می کند

 • exits

 • خارج می شود

 • parts

 • قطعات

 • decamps

 • اردوگاه می کند

 • retires

 • بازنشسته می شود

 • escapes

 • فرار می کند

 • withdraws

 • کنار می کشد

 • bolts

 • پیچ و مهره

 • deserts

 • بیابان ها

 • flees

 • فرار می کند

 • bails

 • وثیقه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی