ترجمه
حذف

administrator

مدیر

noun

اسم

UK : ədˈmɪn.ɪ.streɪ.tər

US : ədˈmɪn.ə.streɪ.t̬ɚ

google image of administrator

administrator image / تصویر
administrator image / تصویر
administrator image / تصویر
administrator image / تصویر
administrator image / تصویر

Description of administrator

SENTENCE of administrator

 • opposite of

 • employee

 • کارمند

 • follower

 • دنباله رو

 • worker

 • کارگر

 • junior

 • جوان

 • subordinate

 • تابع

 • underling

 • زیر دست

 • servant

 • خدمتگزار

 • pupil

 • شاگرد

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • minion

 • مینیون

 • lackey

 • لاکی

 • baby

 • عزیزم

 • student

 • دانشجو

 • commoner

 • معمولی

 • interest

 • علاقه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی