ترجمه
حذف

adolescent

نوجوان

noun

اسم

UK : ˌæd.əˈles.ənt

US : ˌæd.əˈles.ənt

google image of adolescent

adolescent image / تصویر
adolescent image / تصویر
adolescent image / تصویر
adolescent image / تصویر
adolescent image / تصویر

Description of adolescent

SENTENCE of adolescent

 • opposite of

 • adult

 • بالغ

 • grown-up

 • بزرگ شده

 • mature

 • بالغ

 • matured

 • بالغ شده است

 • infant

 • نوزاد

 • full-blown

 • تمام عیار

 • full-grown

 • بالغ

 • ripe

 • رسیده

 • ripened

 • رسیده

 • fully-grown

 • به طور کامل رشد کرده

 • fully grown

 • به طور کامل رشد کرده

 • fully fledged

 • تمام عیار

 • experienced

 • با تجربه

 • old

 • قدیمی

 • older

 • مسن تر

 • synonyms of

 • young

 • جوان

 • juvenile

 • نوجوان

 • youthful

 • جوان

 • immature

 • نابالغ

 • teenage

 • نوجوان

 • growing

 • رو به رشد

 • junior

 • جوان

 • pubescent

 • نابالغ

 • teen

 • نوجوان

 • boyish

 • پسرانه

 • childish

 • کودکانه

 • teenaged

 • نوجوان

 • youngish

 • جوان

 • girlish

 • دخترانه

 • undeveloped

 • توسعه نیافته

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی