ترجمه
حذف

adverse

نامطلوب

adjective

صفت

UK : ˈæd.vɜːs

US : ədˈvɜːs

google image of adverse

adverse image / تصویر
adverse image / تصویر
adverse image / تصویر
adverse image / تصویر
adverse image / تصویر

Description of adverse

SENTENCE of adverse

 • opposite of

 • favourableUK

 • مطلوب انگلستان

 • appropriate

 • مناسب

 • favorableUS

 • مطلوب ایالات متحده

 • good

 • خوب

 • auspicious

 • خوشحالی

 • beneficial

 • مفید

 • suitable

 • مناسب

 • advantageous

 • با صرفه

 • conducive

 • مفید

 • propitious

 • معقول

 • opportune

 • مناسب

 • fortunate

 • خوش شانس

 • preferable

 • ارجح است

 • fitting

 • مناسب

 • salutary

 • مفید

 • synonyms of

 • unfavorableUS

 • ایالات متحده نامطلوب

 • unfavourableUK

 • نامطلوب انگلستان

 • bad

 • بد

 • hostile

 • خصومت آمیز

 • disadvantageous

 • زیان آور

 • ominous

 • شوم

 • threatening

 • تهدید کننده

 • forbidding

 • منع

 • inauspicious

 • ناخوشایند

 • menacing

 • تهدید آمیز

 • poor

 • فقیر

 • terrible

 • وحشتناک

 • unpropitious

 • بی مناسبت

 • untimely

 • نابهنگام

 • direful

 • وحشتناک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی