ترجمه
حذف

aesthetically

از نظر زیبایی

adverb

قید

UK : esˈθet.ɪ.kəl.i

US : esˈθet̬.ɪ.kəl.i

google image of aesthetically

aesthetically image / تصویر
aesthetically image / تصویر
aesthetically image / تصویر
aesthetically image / تصویر
aesthetically image / تصویر

Description of aesthetically

SENTENCE of aesthetically

 • A hedge is a durable. less expensive. and often more aesthetically satisfying alternative to fencing.

 • پرچین یک ماده بادوام است. ارزان تر و اغلب از نظر زیبایی شناختی جایگزین رضایت بخش تر برای حصار.

 • I would love to live in a well-designed. aesthetically pleasing. eco-friendly house.

 • من دوست دارم در یک طراحی خوب زندگی کنم. زیبا و دل انگیز. خانه دوستدار محیط زیست

 • He`s one of the best directors in Japan at coming up with aesthetically interesting uses of CGI.

 • او یکی از بهترین کارگردانان ژاپنی است که از نظر زیبایی شناختی از CGI استفاده می کند.

 • The purpose of the archive is to ensure that historically or aesthetically important recordings are preserved for future generations.

 • هدف از آرشیو این است که اطمینان حاصل شود که ضبط های مهم تاریخی یا زیبایی شناختی برای نسل های آینده حفظ می شوند.

 • It is an aesthetically beautiful film with gorgeous cinematography.

 • از نظر زیبایی شناسی فیلمی زیبا با فیلمبرداری فوق العاده است.

 • opposite of

 • displeasingly

 • ناخوشایند

 • uglily

 • زشت

 • unattractively

 • غیرجذاب

 • synonyms of

 • appealingly

 • جذاب

 • aestheticallyUK

 • از نظر زیبایی شناسی انگلستان

 • artistically

 • هنرمندانه

 • creatively

 • خلاقانه

 • visually

 • به صورت بصری

 • beautifully

 • به زیبایی

 • tastefully

 • با سلیقه

 • artfully

 • هنرمندانه

 • lovelily

 • دوست داشتنی

 • attractively

 • جذاب

 • fetchingly

 • واکشی

 • handsomely

 • خوش تیپ

 • prettily

 • زیبا

 • stunningly

 • به طرز خیره کننده ای

 • ravishingly

 • هیجان انگیز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی