ترجمه
حذف

align

تراز کردن

verb

فعل

UK : əˈlaɪn

US : əˈlaɪn

google image of align

align image / تصویر
align image / تصویر
align image / تصویر
align image / تصویر
align image / تصویر
align image / تصویر

Description of align

SENTENCE of align

 • opposite of

 • disarranges

 • به هم می ریزد

 • disorders

 • اختلالات

 • disorganizes

 • سازماندهی می کند

 • disturbs

 • مزاحم می شود

 • dishevels

 • ظروف

 • jumbles

 • به هم ریخته است

 • displaces

 • جابجا می کند

 • scatters

 • پراکنده می کند

 • shuffles

 • به هم زدن

 • unsettles

 • آشفته می کند

 • ruffles

 • رفلکس

 • messes

 • آشفتگی

 • tousles

 • گیسوان

 • scrambles

 • درهم می زند

 • musses

 • musses

 • synonyms of

 • ranges

 • محدوده ها

 • orients

 • جهت گیری می کند

 • arranges

 • ترتیب می دهد

 • arrays

 • آرایه ها

 • orders

 • سفارشات

 • places

 • مکان ها

 • positions

 • موقعیت ها

 • assembles

 • مونتاژ می کند

 • coordinates

 • مختصات

 • disposes

 • دفع می کند

 • files

 • فایل ها

 • forms

 • تشکیل می دهد

 • marshalsUK

 • مارشال های انگلستان

 • sets

 • مجموعه ها

 • situates

 • واقع می شود

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی