ترجمه
حذف

alternative

جایگزین

adjective

صفت

UK : ɒlˈtɜː.nə.tɪv

US : ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv

google image of alternative

alternative image / تصویر
alternative image / تصویر
alternative image / تصویر
alternative image / تصویر
alternative image / تصویر

Description of alternative

SENTENCE of alternative

 • opposite of

 • impossible

 • غیر ممکن

 • constancy

 • ثبات

 • monotony

 • یکنواختی

 • consistency

 • ثبات

 • regularity

 • منظم بودن

 • repetitiveness

 • تکراری بودن

 • similarity

 • شباهت

 • stability

 • ثبات

 • invariability

 • تغییر ناپذیری

 • permanence

 • ماندگاری

 • uniformity

 • یکنواختی

 • congruity

 • هماهنگی

 • fixedness

 • ثابت بودن

 • likenesses

 • شباهت ها

 • similitude

 • تشبیه

 • synonyms of

 • possibilities

 • ممکن ها

 • options

 • گزینه ها

 • choices

 • انتخاب ها

 • opportunities

 • فرصت ها

 • prospects

 • چشم انداز

 • recourses

 • منابع

 • scenarios

 • سناریوها

 • routes

 • مسیرها

 • selection

 • انتخاب

 • propositions

 • گزاره ها

 • range of options

 • طیف وسیعی از گزینه ها

 • possible options

 • گزینه های ممکن

 • possible scenarios

 • سناریوهای احتمالی

 • range of scenarios

 • طیف سناریوها

 • selection options

 • گزینه های انتخاب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی