ترجمه
حذف

amuse-bouche

سرگرم کردن

noun

اسم

UK : əˌmuːzˈbuːʃ

US : əˌmuːzˈbuːʃ

google image of amuse-bouche

amuse-bouche image / تصویر
amuse-bouche image / تصویر
amuse-bouche image / تصویر
amuse-bouche image / تصویر
amuse-bouche image / تصویر

Description of amuse-bouche

SENTENCE of amuse-bouche

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی