ترجمه
حذف

anywhere

هر جا

adverb

قید

UK : ˈen.i.weər

US : ˈen.i.wer

google image of anywhere

anywhere image / تصویر
anywhere image / تصویر
anywhere image / تصویر
anywhere image / تصویر
anywhere image / تصویر

Description of anywhere

SENTENCE of anywhere

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی