ترجمه
حذف

appointment

وقت ملاقات

noun

اسم

UK : əˈpɔɪnt.mənt

US : əˈpɔɪnt.mənt

google image of appointment

appointment image / تصویر
appointment image / تصویر
appointment image / تصویر
appointment image / تصویر
appointment image / تصویر

Description of appointment

SENTENCE of appointment

 • opposite of

 • discharge

 • تخلیه

 • dismissal

 • اخراج

 • dismissions

 • اخراج ها

 • expulsion

 • اخراج

 • firing

 • شلیک کردن

 • rejection

 • طرد شدن

 • refusal

 • امتناع

 • gunfire

 • تیراندازی

 • shots

 • عکس ها

 • shooting

 • تیراندازی کردن

 • blastings

 • انفجارها

 • unemployment

 • بیکاری

 • synonyms of

 • furnishings

 • اثاثیه

 • equipment

 • تجهیزات

 • fixtures

 • وسایل

 • movables

 • منقول

 • furniture

 • مبلمان

 • moveables

 • قابل جابجایی

 • fittings

 • اتصالات

 • gear

 • دنده

 • cabinetwork

 • کابینت

 • trappings

 • تله گذاری

 • appliances

 • لوازم خانگی

 • accessories

 • تجهیزات جانبی

 • beds

 • تخت ها

 • cabinets

 • کابینت ها

 • chairs

 • صندلی ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی