ترجمه
حذف

approve

تایید

verb

فعل

UK : əˈpruːv

US : əˈpruːv

google image of approve

approve image / تصویر
approve image / تصویر
approve image / تصویر
approve image / تصویر
approve image / تصویر

Description of approve

SENTENCE of approve

 • opposite of

 • challenges

 • چالش ها

 • contests

 • مسابقات

 • defies

 • سرپیچی می کند

 • denounces

 • محکوم می کند

 • opposes

 • مخالفت می کند

 • confronts

 • مقابله می کند

 • queries

 • پرس و جوها

 • argues

 • استدلال می کند

 • calls out

 • صدا می زند

 • counters

 • شمارنده ها

 • disputes

 • اختلافات

 • questions

 • سوالات

 • rebuts

 • رد می کند

 • refutes

 • رد می کند

 • contradicts

 • تناقض دارد

 • synonyms of

 • accepts

 • می پذیرد

 • confirms

 • تایید می کند

 • sanctions

 • تحریم ها

 • authorisesUK

 • مجوز انگلستان

 • authorizesUS

 • مجوز ایالات متحده

 • blesses

 • برکت می دهد

 • ratifies

 • تصویب می کند

 • endorses

 • تایید می کند

 • passes

 • عبور می کند

 • mandates

 • دستور می دهد

 • validates

 • تایید می کند

 • agrees to

 • موافقت می کند

 • allows

 • اجازه می دهد

 • seconds

 • ثانیه

 • warrants

 • ضمانت نامه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی