ترجمه
حذف

area

حوزه

noun

اسم

UK : ˈeə.ri.ə

US : ˈer.i.ə

google image of area

area image / تصویر
area image / تصویر
area image / تصویر
area image / تصویر
area image / تصویر

Description of area

SENTENCE of area

 • opposite of

 • wholes

 • کل

 • synonyms of

 • things

 • چیزها

 • subjects

 • فاعل، موضوع

 • issues

 • مسائل

 • topics

 • موضوعات

 • arguments

 • استدلال ها

 • propositions

 • گزاره ها

 • questions

 • سوالات

 • scenarios

 • سناریوها

 • themes

 • تم ها

 • accounts

 • حساب ها

 • cases

 • موارد

 • concepts

 • مفاهیم

 • fields

 • زمینه های

 • motifs

 • نقوش

 • problems

 • چالش ها و مسائل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی