ترجمه
حذف

arise

بوجود امدن

verb

فعل

UK : əˈraɪz

US : əˈraɪz

google image of arise

arise image / تصویر
arise image / تصویر
arise image / تصویر
arise image / تصویر
arise image / تصویر

Description of arise

SENTENCE of arise

 • synonyms of

 • appear

 • به نظر می رسد

 • begin

 • شروع

 • commence

 • آغاز شود

 • occur

 • روی دادن

 • start

 • شروع کنید

 • happen

 • به وقوع پیوستن

 • issue

 • موضوع

 • set in

 • تنظیم

 • develop

 • توسعه دهد

 • accrue

 • تعلق می گیرد

 • actualize

 • بالفعل کردن

 • break

 • زنگ تفريح

 • dawn

 • سپیده دم

 • derive

 • استخراج

 • emanate

 • سرچشمه می گیرد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی