ترجمه
حذف

ASB

ASB

noun

اسم

UK : ˌeɪ.esˈbiː

US : ˌeɪ.esˈbiː

google image of ASB

ASB image / تصویر
ASB image / تصویر
ASB image / تصویر
ASB image / تصویر
ASB image / تصویر
ASB image / تصویر

Description of ASB

SENTENCE of ASB

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی