ترجمه
حذف

assistance

معاونت

noun

اسم

UK : əˈsɪs.təns

US : əˈsɪs.təns

google image of assistance

assistance image / تصویر
assistance image / تصویر
assistance image / تصویر
assistance image / تصویر
assistance image / تصویر

Description of assistance

SENTENCE of assistance

 • opposite of

 • hindrance

 • مانع

 • obstruction

 • انسداد

 • opposition

 • مخالفت

 • blockage

 • انسداد

 • damage

 • خسارت

 • handicap

 • معلول

 • harm

 • صدمه

 • hurt

 • صدمه

 • injury

 • صدمه

 • loss

 • ضرر - زیان

 • resistance

 • مقاومت

 • stop

 • متوقف کردن

 • stoppage

 • توقف

 • impediment

 • مانع

 • obstacle

 • مانع

 • synonyms of

 • aid

 • کمک

 • help

 • کمک

 • support

 • پشتیبانی

 • abetment

 • حمایت

 • abettance

 • فایده

 • backing

 • پشتیبان

 • cooperation

 • مشارکت

 • encouragement

 • تشویق

 • hand

 • دست

 • relief

 • تسکین

 • succourUK

 • succourUK

 • collaboration

 • همکاری

 • facilitation

 • تسهیل

 • reinforcement

 • تقویت

 • service

 • سرویس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی