ترجمه
حذف

assume

فرض

verb

فعل

UK : əˈsjuːm

US : əˈsuːm

google image of assume

assume image / تصویر
assume image / تصویر
assume image / تصویر
assume image / تصویر
assume image / تصویر

Description of assume

SENTENCE of assume

 • opposite of

 • knows

 • می داند

 • comprehends

 • درک می کند

 • recognisesUK

 • انگلستان را به رسمیت می شناسد

 • recognizesUS

 • ایالات متحده را به رسمیت می شناسد

 • understands

 • می فهمد

 • gets

 • می شود

 • grasps

 • می گیرد

 • realisesUK

 • متوجه انگلستان می شود

 • realizesUS

 • متوجه آمریکا می شود

 • learns

 • یاد می گیرد

 • perceives

 • درک می کند

 • sees

 • می بیند

 • conceives

 • حامله می شود

 • groks

 • groks

 • cognizes

 • می شناسد

 • synonyms of

 • presumes

 • فرض می کند

 • supposes

 • فرض می کند

 • guesses

 • حدس می زند

 • imagines

 • تصور می کند

 • conjectures

 • حدس ها

 • surmises

 • فرضیه ها

 • suspects

 • مظنونین

 • accepts

 • می پذیرد

 • believes

 • معتقد است

 • expects

 • انتظار دارد

 • infers

 • استنباط می کند

 • presupposes

 • پیش فرض می گیرد

 • thinks

 • فکر می کند

 • fancies

 • فانتزی

 • concludes

 • نتیجه می گیرد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی