ترجمه
حذف

astoundingly

به طرز شگفت انگیزی

adverb

قید

UK : əˈstaʊn.dɪŋ.li

US : əˈstaʊn.dɪŋ.li

google image of astoundingly

astoundingly image / تصویر
astoundingly image / تصویر
astoundingly image / تصویر
astoundingly image / تصویر
astoundingly image / تصویر
astoundingly image / تصویر

Description of astoundingly

SENTENCE of astoundingly

 • I thought he`d made an astoundingly bad decision. but I was wrong.

 • من فکر می کردم که او تصمیم حیرت آور بدی گرفته است. اما من اشتباه می کردم.

 • Space research took off with several astoundingly successful planetary probes.

 • تحقیقات فضایی با چندین کاوشگر سیاره ای بسیار موفق آغاز شد.

 • He has had an astoundingly successful career.

 • او حرفه ای شگفت انگیز موفق داشته است.

 • opposite of

 • unsurprisingly

 • بدون تعجب

 • foreseeably

 • قابل پیش بینی

 • predictably

 • پیش بینی

 • understandably

 • قابل درک

 • normally

 • به طور معمول

 • expectedly

 • انتظار می رود

 • logically

 • منطقی

 • anticipatedly

 • پیش بینی می شود

 • plausibly

 • قابل قبول

 • likelily

 • به احتمال زیاد

 • probably

 • شاید

 • obviously

 • به طور مشخص

 • inevitably

 • به ناچار

 • synonyms of

 • singularly

 • به صورت منفرد

 • extremely

 • فوق العاده

 • particularly

 • به ویژه

 • very

 • خیلی

 • awfully

 • به طرز وحشتناکی

 • eminently

 • به طور برجسته

 • especially

 • بخصوص

 • exceptionally

 • استثنایی

 • extraordinarily

 • فوق العاده

 • incredibly

 • بطور باور نکردنی

 • really

 • واقعا

 • remarkably

 • قابل توجه

 • seriously

 • به طور جدی

 • signally

 • اشکارا

 • strikingly

 • به طرز قابل توجهی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی