ترجمه
حذف

athletic

ورزشی

adjective

صفت

UK : æθˈlet.ɪk

US : æθˈlet̬.ɪk

google image of athletic

athletic image / تصویر
athletic image / تصویر
athletic image / تصویر
athletic image / تصویر
athletic image / تصویر

Description of athletic

SENTENCE of athletic

 • opposite of

 • frail

 • نحیف

 • weak

 • ضعیف

 • delicate

 • ظریف

 • feeble

 • ضعیف

 • puny

 • ضعیف

 • sickly

 • مریض

 • weedy

 • علف هرز

 • flabby

 • شل و ول

 • idle

 • بیکار

 • impotent

 • ناتوان

 • inactive

 • غیر فعال

 • infirm

 • ناتوان

 • lazy

 • تنبل

 • lethargic

 • بی حال

 • sluggish

 • تنبل

 • synonyms of

 • powerful

 • قدرتمند

 • strapping

 • تسمه بندی

 • strong

 • قوی

 • fit

 • مناسب

 • muscular

 • عضلانی

 • robust

 • قدرتمند

 • sturdy

 • محکم

 • vigorous

 • قوی

 • lusty

 • شهوت انگیز

 • able-bodied

 • توانا

 • brawny

 • قورمه دار

 • healthy

 • سالم

 • muscly

 • عضلانی

 • hardy

 • مقاوم

 • hearty

 • دلچسب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی