ترجمه
حذف

Australasian

استرالیایی

adjective

صفت

UK : ˌɒs.trəˈleɪ.ʒən

US : ˌɑː.strəˈleɪ.ʒən

google image of Australasian

Australasian image / تصویر
Australasian image / تصویر
Australasian image / تصویر
Australasian image / تصویر
Australasian image / تصویر

Description of Australasian

SENTENCE of Australasian

  • opposite of

  • synonyms of

  • Oceanian

  • اقیانوسی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی