ترجمه
حذف

avuncular

پری

adjective

صفت

UK : əˈvʌŋ.kjə.lər

US : əˈvʌŋ.kjə.lɚ

google image of avuncular

avuncular image / تصویر
avuncular image / تصویر
avuncular image / تصویر
avuncular image / تصویر
avuncular image / تصویر
avuncular image / تصویر

Description of avuncular

 • friendly. kind. or helpful. like the expected behaviour of an uncle.

 • مهربان. نوع. یا مفید مانند رفتار مورد انتظار یک عمو.

SENTENCE of avuncular

 • opposite of

 • unkind

 • نامهربان

 • hostile

 • خصومت آمیز

 • motherly

 • مادرانه

 • executive

 • اجرایی

 • synonyms of

 • kind

 • نوع

 • kindly

 • محبت آمیز

 • benign

 • خوش خیم

 • indulgent

 • ممتنع

 • friendly

 • مهربان

 • genial

 • دلپذیر

 • helpful

 • مفید

 • kindhearted

 • مهربان

 • good-humoredUS

 • خوش طنز ایالات متحده

 • good-humouredUK

 • خوش خنده انگلستان

 • paternal

 • پدری

 • tender

 • مناقصه

 • supportive

 • حمایت کننده

 • affectionate

 • محبت آمیز

 • protective

 • محافظ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی