ترجمه
حذف

barrel roll

رول بشکه

noun

اسم

UK : ˈbær.əl ˌrəʊl

US : ˈbær.əl ˌroʊl

google image of barrel roll

barrel roll image / تصویر
barrel roll image / تصویر
barrel roll image / تصویر
barrel roll image / تصویر
barrel roll image / تصویر

Description of barrel roll

SENTENCE of barrel roll

  • opposite of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی