ترجمه
حذف

beam

پرتو

noun

اسم

UK : biːm

US : biːm

google image of beam

beam image / تصویر
beam image / تصویر
beam image / تصویر
beam image / تصویر
beam image / تصویر

Description of beam

SENTENCE of beam

 • opposite of

 • bans

 • ممنوعیت ها

 • censors

 • سانسور کننده

 • boots

 • چکمه

 • axes

 • تبرها

 • bounces

 • پرش می کند

 • terminates

 • خاتمه می یابد

 • scowls

 • اخم ها

 • frowns

 • اخم می کند

 • darkness

 • تاریکی

 • blackness

 • سیاهی

 • dark

 • تاریک

 • dullness

 • کسالت

 • dulness

 • کسالت

 • duskiness

 • تاریکی

 • cloudiness

 • ابری

 • synonyms of

 • radiance

 • درخشندگی

 • brightness

 • روشنایی

 • brilliance

 • درخشش

 • light

 • سبک

 • luminosity

 • درخشندگی

 • gleam

 • سوسو زدن

 • glow

 • درخشش

 • lustreUK

 • lustreUK

 • glare

 • تابش خیره کننده

 • glitter

 • زرق و برق

 • illumination

 • روشنایی

 • effulgence

 • درخشندگی

 • incandescence

 • مهتابی

 • luminousness

 • درخشندگی

 • shine

 • درخشیدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی