word - لغت

beatified || مبارک

part of speech - بخش گفتار

verb || فعل

spell - تلفظ

biˈæt.ɪ.faɪ

UK :

biˈæt̬.ə.faɪ

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [beatified] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [beatified] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [beatified] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [beatified] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [beatified] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • blest


  برکت دادن

 • blessed


  مبارک

 • canonisedUK


  کانونیزه شد

 • canonizedUS


  US canonized

 • consecrated


  تقدیس کرد

 • sanctified


  مقدس شده

 • deified


  خدایی شده

 • exalted


  سرافراز

 • glorified


  تجلیل شد

 • hallowed


  مقدس

 • sainted


  مقدس

 • made holy


  مقدس ساخته شده است


 • مقدس ساخته شده است


 • جدا کردن

 • anointed


  مسح شده

antonyms - متضاد

 • deconsecrated


  تقدس زدایی کرد

 • desacralized


  تقدس زدایی کرد

 • unconsecrated


  تقدیس نشده

 • unhallowed


  نامقدس

 • cursed


  نفرین شده

 • desecrated


  هتک حرمت کرد

 • irreligious


  بی دین

 • profane


  ناسزا

 • unholy


  نامقدس

 • unsacred


  غیر مقدس

 • unsanctified


  نامقدس

 • condemned


  محکوم

 • unreverent


  بی احترام

 • unblessed


  بی برکت

 • jinxed


  جنجال زده