ترجمه
حذف

bewitching

جادوگر

adjective

صفت

UK : bɪˈwɪtʃ.ɪŋ

US : bɪˈwɪtʃ.ɪŋ

google image of bewitching

bewitching image / تصویر
bewitching image / تصویر
bewitching image / تصویر
bewitching image / تصویر
bewitching image / تصویر

Description of bewitching

SENTENCE of bewitching

 • opposite of

 • repellant

 • دفع کننده

 • repellent

 • دافع

 • repelling

 • دفع کننده

 • repugnant

 • متناقض

 • repulsive

 • دافعه

 • revolting

 • شورش

 • unalluring

 • غیر فریبنده

 • boring

 • حوصله سر بر

 • disenchanting

 • افسون کننده

 • disgusting

 • چندش آور

 • distasteful

 • ناپسند

 • sickening

 • بیمار کننده

 • foul

 • ناپاک

 • nasty

 • زننده

 • gross

 • ناخالص

 • synonyms of

 • enchanting

 • مسحور کننده

 • alluring

 • جذاب

 • appealing

 • جذاب

 • captivating

 • فریبنده

 • charming

 • جذاب

 • entrancing

 • جذاب

 • fascinating

 • شگفت انگیز

 • attractive

 • جذاب

 • enthralling

 • فریبنده

 • enticing

 • فریبنده

 • lovely

 • دوست داشتني

 • luring

 • اغوا کردن

 • engaging

 • درگیر کننده

 • fetching

 • واکشی

 • magnetic

 • مغناطیسی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی