ترجمه
حذف

boneless

بدون استخوان

adjective

صفت

UK : ˈbəʊn.ləs

US : ˈboʊn.ləs

google image of boneless

boneless image / تصویر
boneless image / تصویر
boneless image / تصویر
boneless image / تصویر
boneless image / تصویر

Description of boneless

SENTENCE of boneless

 • opposite of

 • bony

 • استخوانی

 • containing bones

 • حاوی استخوان

 • non-deboned

 • بدون استخوان

 • with bones

 • با استخوان

 • durable

 • بادوام

 • enduring

 • ماندگار

 • hard

 • سخت

 • hard as nails

 • سخت مثل ناخن

 • resilient

 • ارتجاعی

 • resolute

 • مصمم

 • robust

 • قدرتمند

 • rugged

 • ناهموار

 • stalwart

 • استوار

 • steadfast

 • ثابت قدم

 • steady

 • ثابت

 • synonyms of

 • cowardly

 • بزدل

 • spineless

 • بدون ستون فقرات

 • craven

 • هوس کرده

 • gutless

 • ترسو

 • timid

 • ترسو

 • pusillanimous

 • پوسیلان

 • yellow

 • رنگ زرد

 • chicken

 • مرغ

 • timorous

 • ترسناک

 • weak

 • ضعیف

 • fearful

 • ترسناک

 • soft

 • نرم

 • wimpish

 • غمگین کردن

 • feeble

 • ضعیف

 • recreant

 • بازآفرین

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی