ترجمه
حذف

boning

استخوان بندی

verb

فعل

UK : bəʊn

US : boʊn

google image of boning

boning image / تصویر
boning image / تصویر
boning image / تصویر
boning image / تصویر
boning image / تصویر
boning image / تصویر

Description of boning

SENTENCE of boning

  • opposite of

  • synonyms of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی