ترجمه
حذف

bonny

خوشگل

adjective

صفت

UK : ˈbɒn.i

US : ˈbɑː.ni

google image of bonny

bonny image / تصویر
bonny image / تصویر
bonny image / تصویر
bonny image / تصویر
bonny image / تصویر

Description of bonny

SENTENCE of bonny

 • opposite of

 • unattractive

 • غیر جذاب

 • grotesque

 • گروتسک

 • hideous

 • زشت و زننده

 • homely

 • خانگی

 • ill-favoredUS

 • بدخواه ایالات متحده

 • plain

 • جلگه

 • ugly

 • زشت

 • unaesthetic

 • غیر زیبایی

 • unbeautiful

 • نازیبا

 • uncomely

 • ناخوشایند

 • uncute

 • ناز

 • unhandsome

 • ناخوشایند

 • unlovely

 • نا دوست داشتنی

 • unpleasing

 • ناخوشایند

 • unpretty

 • نازیبا

 • synonyms of

 • beautiful

 • زیبا

 • lovely

 • دوست داشتني

 • fetching

 • واکشی

 • attractive

 • جذاب

 • charming

 • جذاب

 • gorgeous

 • جذاب

 • knockout

 • ناک اوت

 • prepossessing

 • مضطرب کردن

 • ravishing

 • فریبنده

 • winning

 • برنده شدن

 • adorable

 • شایان ستایش

 • appealing

 • جذاب

 • beauteous

 • زیبا

 • comely

 • زیبا

 • fair

 • نمایشگاه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی