ترجمه
حذف

bonsai

بونسای

noun

اسم

UK : ˈbɒn.saɪ

US : ˌbɑːnˈsaɪ

google image of bonsai

bonsai image / تصویر
bonsai image / تصویر
bonsai image / تصویر
bonsai image / تصویر
bonsai image / تصویر

Description of bonsai

SENTENCE of bonsai

 • synonyms of

 • indoor plant

 • گیاه سرپوشیده

 • plant

 • گیاه

 • houseplant

 • گیاه خانگی

 • pot plant

 • گیاه گلدانی

 • potted plant

 • گیاه گلدانی

 • vegetation

 • زندگی گیاهی

 • vegetable

 • سبزی

 • shrub

 • درختچه

 • weed

 • علف هرز

 • herb

 • گیاه دارویی

 • greenery

 • سرسبزی

 • bush

 • بوته

 • flora

 • فلور

 • verdure

 • سرسبزی

 • ornamental

 • زینتی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی