ترجمه
حذف

boo

بو

verb

فعل

UK : buː

US : buː

google image of boo

boo image / تصویر
boo image / تصویر
boo image / تصویر
boo image / تصویر
boo image / تصویر

Description of boo

SENTENCE of boo

 • opposite of

 • cheer

 • تشویق کردن

 • applauds

 • تشویق می کند

 • synonyms of

 • jeers

 • تمسخر

 • hisses

 • هیس می کند

 • hoots

 • هوت

 • catcalls

 • catcalls

 • birds

 • پرنده ها

 • raspberries

 • تمشک

 • razz

 • راز

 • snorts

 • خرخر می کند

 • Bronx cheers

 • برانکس به سلامتی

 • taunts

 • طعنه زدن

 • shouts

 • فریاد می زند

 • whistle

 • سوت زدن

 • abuse

 • سو استفاده کردن

 • scoffings

 • تمسخر

 • derision

 • تمسخر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی