ترجمه
حذف

boobed

سینه زده

verb

فعل

UK : buːb

US : buːb

google image of boobed

boobed image / تصویر
boobed image / تصویر
boobed image / تصویر
boobed image / تصویر
boobed image / تصویر

Description of boobed

SENTENCE of boobed

 • opposite of

 • synonyms of

 • blundered

 • اشتباه گرفته

 • erred

 • اشتباه کرد

 • flubbed

 • رقیق شده

 • fluffed

 • پف کرده

 • fumbled

 • سرگردان شد

 • stumbled

 • تصادف کرد

 • tripped

 • زمین خورد

 • fouled up

 • خراب شد

 • goofed up

 • مسخره شده

 • loused up

 • شپش شده

 • messed up

 • به هم ریخته

 • screwed up

 • خراب شده

 • slipped up

 • لیز خورد

 • got it wrong

 • اشتباه فهمیدم

 • gotten it wrong

 • اشتباه گرفت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی