ترجمه
حذف

boohoo

بوووو

exclamation

تعجب - علامت تعجب

UK : ˌbuːˈhuː

US : ˌbuːˈhuː

google image of boohoo

boohoo image / تصویر
boohoo image / تصویر
boohoo image / تصویر
boohoo image / تصویر
boohoo image / تصویر

Description of boohoo

SENTENCE of boohoo

 • opposite of

 • rejoice

 • شادی کردن

 • celebrate

 • جشن گرفتن

 • delight

 • لذت بسیار

 • exult

 • شادی

 • laugh

 • خنده

 • revel

 • خوشگذرانی

 • triumph

 • پیروزی

 • gloat

 • خوشحالی

 • praise

 • ستایش

 • be glad

 • خوشحال باش

 • make merry

 • شاد کردن

 • be happy

 • خوشحال باش

 • laugh

 • خنده

 • chortle

 • چرتله

 • chuckle

 • خندیدن

 • synonyms of

 • weep

 • اشک ریختن

 • cry

 • گریه کردن

 • sob

 • هق هق

 • whimper

 • ناله کردن

 • blubber

 • غرغر شدن

 • keen

 • تیز

 • bawl

 • غرغر کردن

 • greet

 • سلام کردن

 • grieve

 • غمگین شدن

 • lament

 • سوگواری

 • mourn

 • سوگواری

 • snivel

 • خرخر کردن

 • blub

 • بلوب

 • complain

 • شكايت كردن

 • mewl

 • غوغا کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی