ترجمه
حذف

booker

رزرو کننده

noun

اسم

UK : ˈbʊk.ər

US : ˈbʊk.ɚ

google image of booker

booker image / تصویر
booker image / تصویر
booker image / تصویر
booker image / تصویر
booker image / تصویر

Description of booker

SENTENCE of booker

 • opposite of

 • synonyms of

 • concierge

 • دربان

 • assistant

 • دستیار

 • helper

 • یاور

 • agent

 • عامل

 • intermediary

 • میانجی

 • servant

 • خدمتگزار

 • domestic

 • داخلی

 • retainer

 • نگهدارنده

 • butler

 • خدمتکار

 • menial

 • پست

 • lackey

 • لاکی

 • manservant

 • خدمتکار

 • valet

 • نوکر

 • flunkey

 • فلانکی

 • footman

 • پیاده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی