ترجمه
حذف

bookie

کتابدار

noun

اسم

UK : ˈbʊk.i

US : ˈbʊk.i

google image of bookie

bookie image / تصویر
bookie image / تصویر
bookie image / تصویر
bookie image / تصویر
bookie image / تصویر

Description of bookie

SENTENCE of bookie

 • opposite of

 • synonyms of

 • turf accountants

 • حسابداران چمن

 • gamblers

 • قماربازان

 • punters

 • نوازنده ها

 • bettors

 • شرط بندی ها

 • speculators

 • دلالان

 • wagerers

 • شرط بندی ها

 • betters

 • بهتر

 • plungers

 • پیستون ها

 • gamesters

 • گیمرها

 • backers

 • پشتیبانان

 • riskers

 • ریسک کنندگان

 • players

 • بازیکنان

 • stakers

 • سهامداران

 • spielers

 • اسپیلرها

 • chancers

 • شانس

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی