ترجمه
حذف

bookkeeper

حسابدار

noun

اسم

UK : ˈbʊkˌkiː.pər

US : ˈbʊkˌkiː.pɚ

google image of bookkeeper

bookkeeper image / تصویر
bookkeeper image / تصویر
bookkeeper image / تصویر
bookkeeper image / تصویر
bookkeeper image / تصویر

Description of bookkeeper

SENTENCE of bookkeeper

 • Jeanette is a retired bookkeeper.

 • ژانت یک حسابدار بازنشسته است.

 • He got himself a job as a bookkeeper for a ferry company.

 • او برای خود شغلی به عنوان حسابدار در یک شرکت کشتیرانی پیدا کرد.

 • If you`re bad with numbers. hire a bookkeeper to keep your financial records.

 • اگر با اعداد بد هستید برای نگهداری سوابق مالی خود یک حسابدار استخدام کنید.

 • opposite of

 • synonyms of

 • accountant

 • حسابدار

 • auditor

 • ممیز، مامور رسیدگی

 • clerk

 • منشی

 • CPA

 • CPA

 • bean counter

 • شمارنده لوبیا

 • cost accountant

 • حساب دار

 • certified public accountant

 • حسابدار قسم خورده

 • actuary

 • اکچوئری

 • comptroller

 • کنترل کننده

 • analyst

 • تحلیلگر

 • statistician

 • آمارشناس

 • calculator

 • ماشین حساب

 • number cruncher

 • خرد کننده اعداد

 • reckoner

 • حسابگر

 • examiner

 • ممتحن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی