ترجمه
حذف

booklet

جزوه

noun

اسم

UK : ˈbʊk.lət

US : ˈbʊk.lət

google image of booklet

booklet image / تصویر
booklet image / تصویر
booklet image / تصویر
booklet image / تصویر
booklet image / تصویر

Description of booklet

SENTENCE of booklet

 • opposite of

 • tomes

 • تامز

 • books

 • کتاب ها

 • volume

 • جلد

 • opuses

 • آثار

 • publication

 • انتشار

 • titles

 • عناوین

 • work

 • کار

 • writing

 • نوشتن

 • classics

 • کلاسیک

 • digests

 • هضم می کند

 • large

 • بزرگ

 • novels

 • رمان ها

 • schoolbooks

 • کتاب های مدرسه

 • textbooks

 • کتاب های درسی

 • magna opera

 • اپرا مگنا

 • synonyms of

 • bumf

 • ناامید کننده

 • papers

 • اوراق

 • brochures

 • بروشورها

 • forms

 • تشکیل می دهد

 • leaflets

 • جزوات

 • pamphlets

 • جزوات

 • documents

 • اسناد

 • flyers

 • تراکت

 • circulars

 • بخشنامه ها

 • handouts

 • جزوات

 • folders

 • پوشه ها

 • fliers

 • پروازها

 • notices

 • اطلاعیه ها

 • handbills

 • صورت حساب ها

 • bills

 • صورتحساب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی