ترجمه
حذف

books

کتاب ها

plural noun

اسم جمع

UK : bʊks

US : US spell not find

google image of books

books image / تصویر
books image / تصویر
books image / تصویر
books image / تصویر
books image / تصویر

Description of books

 • written records of money that has been spent or received by a company.

 • سوابق کتبی پولی که توسط یک شرکت خرج یا دریافت شده است.

SENTENCE of books

 • opposite of

 • cancels

 • لغو می کند

 • withdraws

 • کنار می کشد

 • discards

 • دور می اندازد

 • scraps

 • ضایعات

 • aborts

 • سقط می کند

 • drops

 • قطره می کند

 • voids

 • فضاهای خالی

 • nulls

 • باطل است

 • nullifies

 • باطل می کند

 • scratches

 • خراش

 • scrubs

 • اسکراب ها

 • negates

 • نفی می کند

 • overrides

 • overrides

 • dismisses

 • اخراج می کند

 • reschedules

 • تغییر زمان بندی می کند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی