ترجمه
حذف

bookstall

غرفه کتاب

noun

اسم

UK : ˈbʊk.stɔːl

US : ˈbʊk.stɑːl

google image of bookstall

bookstall image / تصویر
bookstall image / تصویر
bookstall image / تصویر
bookstall image / تصویر
bookstall image / تصویر

Description of bookstall

SENTENCE of bookstall

 • opposite of

 • synonyms of

 • kiosk

 • کیوسک

 • booth

 • غرفه

 • stand

 • ایستادن

 • stall

 • غرفه

 • counter

 • پیشخوان

 • alcove

 • طاقچه

 • belvedere

 • بالودر

 • box

 • جعبه

 • cabin

 • کابین

 • casino

 • کازینو

 • gazebo

 • آلاچیق

 • hut

 • کلبه

 • newsstand

 • دکه روزنامه فروشی

 • pavilion

 • غرفه

 • summerhouse

 • خانه تابستانی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی