ترجمه
حذف

boomerang

بومرنگ

noun

اسم

UK : ˈbuː.mə.ræŋ

US : ˈbuː.mə.ræŋ

google image of boomerang

boomerang image / تصویر
boomerang image / تصویر
boomerang image / تصویر
boomerang image / تصویر
boomerang image / تصویر

Description of boomerang

SENTENCE of boomerang

 • synonyms of

 • rebound

 • برگشت

 • return

 • برگشت

 • ricochet

 • کمانه

 • recoil

 • پس زدن

 • reverse

 • معکوس

 • redound

 • اضافی

 • come back

 • برگرد

 • bounce back

 • برگشتن

 • spring back

 • برگشت بهار

 • bounce

 • جهش

 • carom

 • کاروم

 • skim

 • لاغری

 • skip

 • جست و خیز کردن

 • glance

 • نگاه

 • resile

 • انعطاف پذیر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی