ترجمه
حذف

boomeranged

بومرنگ زده

verb

فعل

UK : ˈbuː.mə.ræŋ

US : ˈbuː.mə.ræŋ

google image of boomeranged

boomeranged image / تصویر
boomeranged image / تصویر
boomeranged image / تصویر
boomeranged image / تصویر
boomeranged image / تصویر

Description of boomeranged

SENTENCE of boomeranged

 • opposite of

 • met

 • ملاقات کرد

 • worked

 • کار کرد

 • wrought

 • ساخته شده است

 • synonyms of

 • rebounded

 • برگشت

 • rebound

 • برگشت

 • returned

 • بازگشت

 • ricocheted

 • کمانه شده

 • ricochetted

 • کمانه شده

 • recoiled

 • پس زد

 • reversed

 • معکوس شد

 • redounded

 • اضافه شده است

 • came back

 • برگشت

 • come back

 • برگرد

 • bounced back

 • جهیدن به عقب

 • sprang back

 • برگشت

 • sprung back

 • به عقب برگشت

 • backfired

 • نتیجه معکوس داد

 • bounced

 • برگشت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی