ترجمه
حذف

boor

بور

noun

اسم

UK : bʊər

US : bʊr

google image of boor

boor image / تصویر
boor image / تصویر
boor image / تصویر
boor image / تصویر
boor image / تصویر

Description of boor

SENTENCE of boor

 • opposite of

 • charmer

 • افسونگر

 • enthusiast

 • علاقهمند

 • exciter

 • تحریک کننده

 • gentleman

 • جنتلمن

 • helper

 • یاور

 • smoothie

 • اسموتی

 • champion

 • قهرمان

 • hero

 • قهرمان

 • heroine

 • قهرمان

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • purity

 • خلوص

 • brain

 • مغز

 • genius

 • نابغه

 • egghead

 • تخم مرغ

 • intellectual

 • پر فکر

 • synonyms of

 • bumpkin

 • دست انداز

 • hick

 • هک

 • clodhopper

 • کلودهپر

 • barbarian

 • بربر

 • hayseed

 • دانه یونجه

 • rube

 • یاقوت سرخ

 • oaf

 • oaf

 • yahoo

 • یاهو

 • clod

 • کلوخ

 • brute

 • بی رحم

 • savage

 • وحشی

 • peasant

 • دهقان

 • ruffian

 • روفی

 • thug

 • اراذل و اوباش

 • goon

 • ادامه دادن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی