ترجمه
حذف

boorish

بی حیا

adjective

صفت

UK : ˈbʊər.ɪʃ

US : ˈbʊr.ɪʃ

google image of boorish

boorish image / تصویر
boorish image / تصویر
boorish image / تصویر
boorish image / تصویر
boorish image / تصویر

Description of boorish

 • rude and not considering other people`s feelings.

 • بی ادبی و بی توجهی به احساسات دیگران

SENTENCE of boorish

 • opposite of

 • polite

 • با ادب

 • decent

 • نجیب

 • decorous

 • زیبا

 • mannerly

 • به شیوه

 • courteous

 • مودب

 • cultured

 • با فرهنگ

 • refined

 • تصفیه شده

 • kind

 • نوع

 • nice

 • خوب

 • pleasant

 • دلپذیر

 • diplomatic

 • دیپلماتیک

 • genteel

 • مهربان

 • ladylike

 • خانم

 • seemly

 • به ظاهر

 • civil

 • مدنی

 • synonyms of

 • loutish

 • فریبنده

 • uncouth

 • نازک

 • churlish

 • چروک

 • discourteous

 • بی ادب

 • ungentlemanly

 • غیر جنتلمنانه

 • barbaric

 • وحشیانه

 • bearish

 • نزولی

 • cloddish

 • کلوخه

 • clownish

 • دلقک

 • coarse

 • درشت

 • crass

 • زشت

 • crude

 • خام

 • gross

 • ناخالص

 • hick

 • هک

 • rude

 • بی ادب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی