ترجمه
حذف

boot

چکمه

noun

اسم

UK : buːt

US : buːt

google image of boot

boot image / تصویر
boot image / تصویر
boot image / تصویر
boot image / تصویر
boot image / تصویر

Description of boot

SENTENCE of boot

 • synonyms of

 • gumboot

 • آدامس

 • wader

 • سرگردان

 • wellington

 • ولینگتون

 • jackboot

 • جک بوت

 • welly

 • خوب

 • galosh

 • گالوش

 • overshoe

 • نعل

 • balmoral

 • بالمورال

 • brogan

 • بروگان

 • brogue

 • بروگ

 • buskin

 • بوسکین

 • mukluk

 • مکلوک

 • napoleon

 • ناپلئون

 • oxford

 • آکسفورد

 • footwear

 • کفش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی