ترجمه
حذف

boozer

مشروب خوری

noun

اسم

UK : ˈbuː.zər

US : ˈbuː.zɚ

google image of boozer

boozer image / تصویر
boozer image / تصویر
boozer image / تصویر
boozer image / تصویر
boozer image / تصویر

Description of boozer

SENTENCE of boozer

 • opposite of

 • synonyms of

 • drinkers

 • مشروب خواران

 • alcoholics

 • الکلی ها

 • drunks

 • مست

 • sots

 • سوتس

 • topers

 • تاپرها

 • drunkards

 • مست ها

 • lushes

 • سرسبز

 • soaks

 • خیس می کند

 • tipplers

 • تیپلرها

 • dipsomaniacs

 • دیپسومانیاها

 • inebriates

 • مست می کند

 • alkies

 • آلکی ها

 • tosspots

 • قلع و قمع

 • winos

 • winos

 • imbibers

 • آیبیبرها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی